מרכז יסודות أُسس-
המרכז לשירות ציבורי

מרכז יסודות أُسس - המרכז לשירות ציבורי חותר לקדם את גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי בישראל. המרכז שואף למצב את השירות הציבורי כמרחב של מצוינות ומקצועיות ואפיק השפעה ועשייה למען הכלל.

המרכז מוביל תכניות הכשרה וליווי לצעירים שישתלבו בשירות הציבורי לצד הטמעת התפיסה של דמות משרת הציבור כמי שפועל לצמצום פערים וליצירת הזדמנויות למוביליות חברתית לכלל אזרחי ישראל.

אודות מרכז יסודות

מרכז יסודות أُسس - המרכז לשירות ציבורי הוקם בשותפות של עמותת מרכז מעשה וקרן רש"י ובשיתוף פעולה עם עמותות, קרנות ומשרדי ממשלה נוספים.

למרכז 4 זרועות פעולה:

  • מערך תכניות הכשרה לשילוב צעירים במגזר משרתי הציבור - בשירות הציבורי ובחברה האזרחית 
  • מערך הדרכה במסגרות חינוכיות - להטמעת אתוס משרת ציבור 
  • מערך ליווי לשילוב ולפיתוח משרתי ציבור
  • מערך מחקר ופיתוח - להרחבת הידע האקדמאי והמקצועי על השירות הציבורי

למה הוקם המרכז

מרכז יסודות أُسس - המרכז לשירות ציבורי הוקם בשנת 2021 מתוך הבנה שהמערכות הציבוריות הינן בעלות השפעה מכרעת על איכות החיים במדינה.  המרכז פועל לחזק את תדמית השירות הציבורי ולגוון את ההון האנושי במוקדי קבלת ההחלטות. שני רכיבים אלו יחדיו יביאו לידי יצירת מדיניות התואמת את צרכי הציבור כולו ויעלו את אמון הציבור בקבלת ההחלטות.